Choď na obsah Choď na menu
 


Etika a Etiketa v karate

                                                                 ETIKA a ETIKETA

Slovo etiketa  označuje súbor spoločenských zvyklostí, chovania sa a pravidiel.  Etiketa je súhrn pravidiel týkajúcich sa vonkajšej - formálnej stránky správania sa.

Účelom etikety je napojenie sa na históriu a tradíciu. Pravidlá, ktoré sú stanovené pre dojo a vzájomné vzťahy a činnosť v ňom, pomáhajú efektívne organizovať tréning a umožňujú zvládnuť väčší počet ľudí. Nie sú určené na ponižovanie cvičencov.  Medzi základné prvky etikety patrí

  • POZDRAV - REI
  • ZA-REI - pozdrav v "seize" - sediac na pätách
  • RICU-REI - pozdrav postojačky.

Obidva úklony - pozdravy majú bojovú a ceremoniálnu, či zdvorilostnú formu. Na úklon vždy odpovedáme úklonom. Pri úklonoch postojačky sa zvykne hovoriť slovíčko "us", čo znamená pozdrav, ale aj "rozumel som".

RICU-REI používa každý cvičenec pri vstupe i odchode z telocvične - - dojo - miestnosti, kde vykonávame cestu, ktorú sme si zvolili, kde sa zdokonaľujeme. Rovnakým úklonom musí karatista pozdraviť pri vstupe alebo odchode z dojo tomu, kto má z prítomných najvyšší stupeň technickej vyspelosti. Väčšinou je to tréner. Ak tréning už začal, prvý koho treba pozdraviť je ten, kto vedie tréning. Dojo je možné opustiť len so súhlasom trénera.

RICU-REI sa musí používať vždy pred a po komunikácií s vyšším technickým stupňom alebo pred a po zápase, či spoločnom cvičení. Podobne ako sa zdravia pretekári a súťažiaci, je potrebné pozdraviť aj rozhodcov .Každý tréning začína a končí ceremoniálom. KARATE-GI - odev používaný v karate má byť biele, čisté, neroztrhané.  Dôležitý je osobný príklad trénera. OBI - opasok. Po jeho zaviazaní dvojitým uzlom oba konce prečnievajú aspoň 15 cm. Uzol má byť v strede. Karate-gi i obi si v dojo upravujeme v seize.

logo_1-x1-cm.jpg

 

                                                          DOJO KUN

dojokun.gif